français français français nederlands
HOME HOME   >   news Suscribe newsletter

De elektrische auto is meer dan 125 jaar oud !

De elektrische auto is meer dan 125 jaar oud !

De elektrische auto is ouder dan de thermische auto, hij is al meer dan 125 jaar oud. Na een eeuw van uitbating van niet-hernieuwbare natuurlijke bronnen, herontdekt de mensheid het belang om zijn voortbestaan te verzekeren​​. Dit zal kunnen worden bereikt door het adopteren van middelen met minder impact voor de mobiliteit, de energieproductie en het opslaan ervan. Het is voor de hand liggend dat het verband tussen de lokale productie van energie, het gebruik van voertuigen die zelf energie opslaan en de ontwikkeling van meer energie-efficiënte werktuigen het herstel van een lokale productie en markt zal toelaten.

In een tijdperk waarin petroleum alles overheerst, zoveel oorlogen veroorzaakt, slachtoffers maakt en vervuilt, is het tijd om terug te keren naar meer redelijke concepten.

We bevinden ons in een overgangsperiode, we weten niet waar we naartoe gaan, maar wat zeker is, is dat we vooruit moeten komen.

Enjoy Electric! de tentoonstelling die 125 jaar evolutie van de elektrische auto uitlijnt ! AUTOWORLD van 1 september tot 15 oktober 2013. Brussel, Esplanade van het Jubelpark.
 

http://www.brussels-electric.eu/exposition_enjoy-electric.php?l=fr

fb