français français français nederlands
HOME HOME   >   news Suscribe newsletter

De hoorn van de petroleum, een rem op de ontwikkeling van elektrische voertuigen?

De hoorn van de petroleum, een rem op de ontwikkeling van elektrische voertuigen?

 

Welke Europese Staten diep in de schulden zouden verder kunnen zonder de miljarden euro’s van de taxen op de petroleum die jaarlijks zo gemakkelijk worden opgebracht ?

 

Deze taks alleen al, geïnd op de verkoop van fossiele brandstoffen, en waarvan het tarief afhankelijk is van de betrokken producten, vormt het grootste deel, ongeveer twee derde van de kosten van de brandstof aan de pomp. Brandstoffen ondersteunen ook de btw, die zelf evenredig is aan hun prijs, inclusief TICPE.

In België zou het jaarlijkse "inkomen" hieruit neerkomen op 4,50 miljard euros in 2011. In Frankrijk is het 14,50 miljard voor een land 6 keer meer bevolkt dan België.

Bij het zoeken om onze afhankelijkheid aan  petroleum op te lossen, bijvoorbeeld door het adopteren van nieuwe vervoermiddelen, moeten we ook middelen vinden om de staatsinkomsten te compenseren die voortkomen uit de verkoop van brandstoffen. Onze beleidsmakers gaan creatief moeten zijn.

 

http://www.petrolfed.be

fb